landart.se
för medlemmar
Menu

konstnär

Joel Danielsson

Full profil på Landart

.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

Amazingly Fantastical Idyll

Häpnadsväckande fantastiskt idyll

I min farföräldrars kök fanns en målning på en bondgård omgiven av gröna fält och kullar. Solen sken på röda hus och vit tvätt hängde över gården.

Under mina resor runt Åsunden återvände målningen till mig. Kanske var det likheten i den täta grönskan, eller en känsla av solen och vinden och den vita tvätttorkningen på tvättlinjen.

De idylliska omgivningarna förde mig tillbaka i tiden, till minnen, vykort, filmer och berättelser som samtidigt var både bekanta och underliga. Platsen lämnade mig med en känsla av att något hade fördunklats av omgivningen skönhet.

Jag är osäker på om det är mörkret som det idylliska landskapet framkallar beror på att sinnet färgas av dagens svårigheter, eller om det är en känsla av nostalgi? Den vita tvätt som torkar i vinden kändes plötsligt inte så ren.

Kanske kontrasten mellan dagens många fasor och det vackra landskapet tog det vackra och det hemska närmare varandra och fick dem att mötas. Om detta var en upplevelse av nostalgi väcker det frågor om vilket mörker de idealiserade minnena ger, liksom dess konsekvenser när vi ska föreställa oss en bättre framtid.

Amazingly Fantastical Idyll

In my grandparents' kitchen, a painting depicted a farm surrounded by green fields and hills. The sun shone on red houses and white laundry hung over the courtyard.

During my trips around Åsunden, the painting returned to me. Perhaps it was the similarity of the dense green, or it was the feeling of the sun and the wind and the white laundry drying on the laundry line.

The idyllic surroundings brought me back in time, to memories, postcards, movies and stories that at the same time were both familiar and strange. The place left me feeling like something was obscured by the beaut in the surroundings.

I am uncertain to weather the darkness that the idyllic landscape evoked depends on a mind colored by the difficulties of today, or whether it is a feeling of nostalgia? The white laundry that dries in the wind suddenly didn’t feel as clean.

Perhaps the contrast between today's many horrors and the beautiful landscape brought the beautiful and the horrible closer to each other and made them meet. If it were an experience of nostalgia, it raises the question of what darkness the idealized memories brings, as well as the consequences this brings to us for imagining a desirable future.

Amazingly Fantastical IdyllAmazingly Fantastical IdyllAmazingly Fantastical IdyllAmazingly Fantastical IdyllAmazingly Fantastical IdyllAmazingly Fantastical Idyll

jag vill ditt

video

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47