landart.se
för medlemmar
Menu

konstnär

ÅSA FRANKENBERG

Full profil på Landart

.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

Boathouse 8


Båthus 8

Boathouse 8 försöker undersöka det som finns mellan mellanrummen. Verket reflekterar över mötet mellan förändring och varighet i fiskebyn Glommen.

Där det för ca 30 år sedan fanns 17 aktiva fiskebåtar finns det bara 3 i dag. Glommens identitet har förändrats och blivit mindre tydlig och enkelriktad. Det finns en tydlig historia men en lika viktig nutidsverklighet som nästan inte har någon historia. I detta verk har fiskeboden nr 8 lånat ut sin identitet och blivit en reflektion av sin omgivning och den förändring som sker.

Samtidigt som det pekar på förändringen så stoppar det upp åskådaren och ger kanske plats till nya tankar. Båtarnas namn på spegelglasen visar på de många båtar som funnits i hamnen och hur få där är i dag. De andra namn som står skrivet på spegeln är de platser båtarna har fiskat på under alla år.

Alla dessa namn är och har varit hjärtat av Glommens historia. Många av fiskarna och deras familjer har hjälpt till med att finna dessa namn och datum, samt bidragit till hur Boathouse 8 projektet utvecklats. Boathouse 8 har genom detta blivit till ett verk som inviterar till att se byn från byns perspektiv.

Stor tack till alla Boathouse 8

Plats-specifik installation: fiskebod, speglar, sand och text.


Boathouse 8

Boathouse 8 explores the in-between point of an in-between place. The work reflects a meeting of change and continuity in the fishing village of Glommen. It grows out of and has been shaped by conversations with people in the community

The fishing village of Glommen has changed. Where there were 17 fishing boats about 30 years ago, now there are just three fully working boats. Glommen’s identity has evolved and become less certain and fixed than it once was. Older and newer identities co-exist.

So Glommen is an in-between place. Depending on where you are standing you can see different sides of it – the present with a history and the other equally real present that does not have a history.

Boathouse 8 itself is one of the old boathouses. It is no longer used for fishing. Only last year the processing plant opposite closed down. A new one will open up later this year. New boathouses have been built near-by and are in use. Boathouse 8 sits at the meeting point of the old and new aspects of Glommen’s identity.

Boathouse 8 is an effort to get to the in-between point of this in-between place, literally reflecting the meeting of change and continuity and the uncertain identity that comes out of that. Lending itself to this artwork, Boathouse 8 has transformed into a reflection of its surroundings and the change around it. At the same time as it draws the viewer’s attention to change, it interrupts the smooth flow of life and work in its immediate area.

There are many names on the mirror surface of Boathouse 8. Some are names of fishing boats – the many that were working out of Glommen and the few that are now; the others are place names, fishing locations out at sea. All these names represent not just an industry but a way of life. All the fishing boats are presented as a timeline from the last 130 years where they work as a of family tree for the area and its fishing families. 

Many members of the fishing community helped with the boats’ names and contributed to how the Boathouse 8 project developed, shaping an invitation to look into the core of the village’s identity.

With thanks for their generosity.

Media: fishing hut, acrylic mirrors, sand and text.

Boathouse 8Boathouse 8Boathouse 8Boathouse 8Boathouse 8Boathouse 8Boathouse 8Boathouse 8Boathouse 8Boathouse 8Boathouse 8Boathouse 8Boathouse 8Boathouse 8Boathouse 8Boathouse 8Boathouse 8

jag vill ditt

video

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47