landart.se
för medlemmar
Menu

konstnär

Ingrid Ogenstedt

Full profil på Landart

.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

From Clay   I   Viken, Höganäs   I   Clay from Hyllinge, Wood, Reed, Straw, Sand, Egg white

(english version below) 

Som en konstnärlig arkeolog söker jag ett formspråk som ligger dolt i marken. Jag vill åt vårt ursprung och utforska gränsen mellan kultur och natur. Jag arbetar alltid med och mot naturen genom mina materialval och genom valet av plats. Det raka, organiserade och kultiverade mot det fria och ostyriga. Genom att använda mig av jord, gräs, sten och torv som är förbundna med vårt ursprung skapas även en länk till vår historia av arbete och skapande.

Jag arbetar med lokala material som en metod för att få kontakt med platsen och och få ta del avlokala kunskaper. För mitt verk i Viken ville jag arbeta med leran och använda mig av metoden lerklining för att tillhöra en längre historia av orten och marken. För mig blir materialet det platsspecifika och jag jobbar därigenom med igenkänning för att betraktaren skall kunna relatera till och fysiskt förstå. Resultatet är rått och obehandlat. Sommarsolen har bränt leran till att klara de flesta väder. Jord är slutprodukten i ett mångtusenårigt geologiskt skede och därför är lera i sig oföränderlig.

--------------

From Clay

Viken, Höganäs, Sweden
Clay from Hyllinge, Wood, Reed, Straw, Sand, Egg white

With an archaeological approach I am searching for forms of “language”, uncovering hidden cultural structures that could have already existed underneath the earth surface. By transforming it into visible form I question not just our origin I am also exploring the line between culture and nature itself. I work with material such as turf, grass, soil and stone because of their inner logic and presence. Materials that are connected to humans building and constructing long before it was called architecture or art. By using such elements that are so strongly linked to human nature will form a connection with the history of work and creating. The building process of a sculpture as an archaeological idea, is for me to follow and to rationally and physically understand the human practice of creating.

Working with local materials and methods allows me to gain contact to and knowledge from the people in the area. I then incorporate this knowledge and local craftsmanship into the process as well as the final work.

Thank you:
(X)sites and Konstnärscentrum Väst
Nina Wenedikter, Ängelholms Kommun
Tord Nilsson and André, Hjälmshults Bygg
Per-Ivar Claesson, Vikens Hamnförening
Carola Mooe, Höganäs Kommun
Fredrika Ramsey Nelson, Kullabygdens byggnadsvård
Anna Sundman, Architectural Environmental Strategies
The People of Viken

From Clay   I   Viken, Höganäs   I   Clay from Hyllinge, Wood, Reed, Straw, Sand, Egg whiteFrom Clay   I   Viken, Höganäs   I   Clay from Hyllinge, Wood, Reed, Straw, Sand, Egg white

jag vill ditt

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47