landart.se
för medlemmar
Menu

konstnär

Mariano Leon

Full profil på Landart

.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

Binda Solen

THE WHEEL

Memories from the Future Swing ring, tillverkad av en 3 m diameter metallring fylld med 32 bilhjul, som hänger från en 25 meter hög historisk kran i Halmstad.

Ringens inre del är målad i guldfärg som refererar till solen och forntida kulturer - särskilt inka och vikingar. De använde föremål från naturen för att mäta solens cykler som solstånd och dagjämning.

Installationen har referenser till industrialismen; cautchu som “svart guld” från Sydamerikas djungel och kranen som symbol för transport av produkter. Alltsammans ger perspektiv på hur mänskligheten genom olika peroder haft olika betydelser och symboler för framsteg, välfärd och framtidsideal.

Specifika föremål var betydelsefulla i forntida samhällen. Exempel är vissa stenar för Intihuatana i Machu Picchu eller för de som reste Ale Stenar i Skandinavien. I senare kulturer blir gamla fabriker eller platser för kranar laddade symboler.

Guldet i antiken var relaterat till solen som en gud. Guld sågs som något dyrbart inte bara i penningvärde utan också i ett mystiskt perspektiv, Ringen symboliserar livets cykler, saker som kommer och går, naturens cykler och inre nivå, enhet, harmoni och enhet. Att använda bildäck är att ge en vision om hur industriella material kan skänka “skönhet” i synnerhet från detta svåra återvinningsmaterial.

THE WHEEL

Memories from the Future Swing ring , made out of a 3m diameter metal ring fill it up with around 32 car wheels, hanging from a 25 meters high historical Crane at the city of Halmstad for a period of 3 months.

The inner part of the wheels are painted in gold doing a reference to the Sun, and to ancient cultures, particularly the Incas and the Vikings , and how they use objects from nature to measure the cycles of the Sun, like solstice and equinoxes.

The installation has references to the industrial era, the cautchu as the “Black gold” from South America’s jungle, the Crane as symbol of transport of products, and how through different eras humanity have different concept of progress, of well and the ideal of future. How some objects had a very important roll in different period of societies, like in ancient time stones as Intihuatana in Machu Picchu or Ale Stenar in Scania, to more recent structures or places like Cranes and old factory’s.

The gold in ancient time was related to the divine, to the Sun as a god, so gold was seen as a precious thing but from a mystical perspective too, not only as monetary value. Using car tires in a sense is to propose a vision of how we can have “beauty” from industrial materials, and more particularly from very difficult recycle materials like car tires, how we can reuse this materials. The ring symbolize the cycles of life, things that come and go, cycles of nature and in a inner level, unity, harmony and oneness

Binda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda SolenBinda Solen

jag vill ditt

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47