landart.se
för medlemmar
Menu

konstnär

Mikael Ericsson

Full profil på Landart

.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

Ljudskådning

Soundwatching

My work consists of two parts installed in the forest and at the observatory near Gullbranna. The sound is based on plastic garbage that I have collected along the coast, which has then been processed electronically. This artificial sounds activates the forest, the observatory and the surrounding landscape.

Ljudskådning

Mitt verk består av två delar som är installerade i skogen och vid observatoriet nära Gullbranna. Ljudet utgår från plastskräp som jag har samlat in längs kusten och som sen bearbetats elektroniskt. Dessa konstgjorda ljud aktiverar skogen, observatoriet och det omgivande landskapet.

LjudskådningLjudskådningLjudskådningLjudskådningLjudskådningLjudskådningLjudskådningLjudskådning

video

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47