landart.se
för medlemmar
Menu

konstnär

Aski Dahl

Full profil på Landart

.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

Bland resterna av hundratals år av liv i en stad, uppsköljda med tidvattnet, spridda i de hårdpackade lagren av nya vägar ovanpå gamla vägar ovanpå ännu äldre vägar, vilar fragment av det förflutna.

De är de ännu gripbara återstoderna av sådant som nu kanske är glömt eller okänt. Verktyg, klädesplagg, ben, byggnader, sedvänjor, riter, aska. Det okända rymmer många möjligheter och tillåter vissheten och ovissheten att samexistera, även mitt i den levande stadens brus.

Mellan Halmstad slott och de höga tegelhusens fasader på Strandgatan sträcker sig flodbanken ut mot havet. Rå står på den flacka landytan med utsikt över floden Nissans vatten. Dess material, det förkolnade träet och sömmade tyget, är igenkännbara men kontrasterar mot omgivningens välordnade urbana landskap.

En rå, eller en rågång, är ett märke som markerar gränsen mellan ägor, byar eller landområden. Rå är belägen i gränslandet mellan det fragmenterade och det dunkla, det bekanta och det ovissa.

Lost among the rubble of hundreds of years of life in a town, washed up with the river flood, scattered in the packed layers of new roads upon old roads upon even older roads, lie fragments of many pasts.

They are the still tangible remains of things that may now be forgotten or unknown. Tools, garments, bones, buildings, customs, rites, ashes. What is unknown contains the possibility of many things, and allows certainty and uncertainty to coexist, even in the midst of city life.

Between the resting Halmstad castle and the tall brick frontages of the apartment buildings on Strandgatan, the riverbank stretches out toward the sea. Rå stands in the flats of the riverbank, overlooking the waters of the Nissan river. Its materials, the charred trees and stitched fabrics, are commonly recognizable but contrast against the outlined urban landscape at site.

A rå, also known as a rågång, is a mark defining a boundary between properties, villages or land areas. Rå is positioned in the borderland between the fragment and the obscured, the familiar and the unknown.

RåRåRåRåRåRåRå

jag vill ditt

video

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47