landart.se
för medlemmar
Menu

konstnär

Daniel och Ninia Segerberg Sverdrup

Full profil på Landart

.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

Skatboet (The Nest)

/English version below

Välkommen till Skatboet! här kan du kontemplera naturen från ett nytt perspektiv.

Uppe i en tall på en bergssluttning vid Prosten Cullbergs väg har vi byggt en klotformad trädkoja.

Den geometriska sfären som utgör ramverket för boet är konturerat av upphittade pinnar från staden (spjälor från uttjänta sängbottnar, stolsben, gardinstänger etc.). Konstruktionen hänger i trädens grenar och har kamouflerats med upphittade pinnar från skogen.

Tillsammans med boende i närområdet, Färjås Yogaretreats och Släps kyrkokör har boet tagit form i en gemensam aktion att samla pinnar som flätats in i boet.

Inne i boet finns plattformar att sitta ner eller kan man använda trädets naturliga grenar att sitta på. Här finns möjlighet för besökaren att ha picknick, kontemplera och njuta av utsikten.

Kanske flyter tankarna iväg…. och boet kan fungera som en modell för ett alternativt boende, en utopisk vision att leva i symbios med naturen uppe bland träden, likt Klätterbaronen i Italo Calvinos klassiska roman.  

Welcome to the Nest! Here you can contemplate nature from a new perspective.

Up in a pine tree on a hill slope near by Prosten Cullberg's road we have built a spherical treehouse.

The geometrical sphere that forms the framework of the nest is constructed out of found sticks from the city (slats of wooden bed frames, chair legs, curtain rods, etc). The construction is hanging in the branches of the tree and has been camouflaged with found sticks from the forest.

Together with residents in the immediate area, Färjås Yogaretreats and Släp´s choir, the nest has taken shape in a joint action to collect sticks that have been interlaced into the nest.

Inside the nest you find platforms to sit down or you can use the natural branches of the tree to sit on. Here is the opportunity for the visitor to have picnic, contemplate and enjoy the view.

Perhaps your thoughts drift away…. and the nest can serve as a model for alternative housing, a utopian vision of living in symbiosis with nature among the trees, like the Baron in the Trees in Italo Calvinos classic novel.

Skatboet (The Nest)Skatboet (The Nest)

video

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47