landart.se
för medlemmar
Menu

konstnär

Annelie Nilsson

Full profil på Landart

.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

The moving coastline archive

Det rörliga kustlinjearkivet

juni - oktober 2018.
Landskrona - Viken.

Vatten och sand är i konstant rörelse. Sötvatten från jordbrukslandskapets bäckar blandas med havsvatten. I ett framtida scenario kommer kustlinjen att ändras dramatiskt på grund av ökande havsnivåer.

Bitar av landskap som drivved, plastföremål, snören och förpackningsmaterial har samlats in från kustlinjen mellan Landskrona och Viken i början av sommaren. Detta rörliga kustlinjearkiv är tillfälligt placerat utanför Vikens sjöfartsmuseum. En rad med pålar som används för att torka och rensa fiskenät bär upp samlingen.

Alla föremål har har vid insamlandet märkts för att i oktober kunna återbördas till platserna där de hittades. De föremål som inte är av naturmaterial kommer att återvinnas.

Du är välkommen att ta med dig ett objekt från det rörliga kustlinjearkivet.

The moving coastline archive

June - October 2018
 

Landskrona - Viken.

 Water and sand are in constant motion. Fresh water from the streams of the agricultural landscape is mixed with sea water. In a future scenario, sea levels are expected to increase and the coastline will change dramatically.

Pieces of landscapes such as driftwood, plastic items, laces and packaging materials have been collected from Landskrona to Viken and form the moving coastline archive.

All items are marked and will be returned in to the place where they were found. The items that are
not of natural materials will be recycled.

You are welcome to bring with you an object from the moving coastline archive.

The moving coastline archiveThe moving coastline archiveThe moving coastline archiveThe moving coastline archiveThe moving coastline archiveThe moving coastline archiveThe moving coastline archiveThe moving coastline archiveThe moving coastline archiveThe moving coastline archiveThe moving coastline archiveThe moving coastline archive

jag vill ditt

video

ladda ner dokument

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47