landart.se
för medlemmar
Menu

konstnär

Johan Tiren

Full profil på Landart

.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

What was already there

Det som redan fanns

Föreställ dig en sjö och ett spår att följa runt sjön.

Föreställ dig landskapet som ett minne.

Föreställ dig landskapet som en rörelse.

Föreställ dig ett torn byggt för att se på fåglar.

Föreställ dig gräset i vinden.

Föreställ dig ljudet av gräset i vinden.

Föreställ dig utsikten från den högsta punkten.

Föreställ dig linjen som avslöjar var vattenytan brukade gå.

Föreställ dig bilder från det förflutna. Mina och dina. Observationer.

Jag såg en regnbåge. Lärde mig hur vitt ljus träffar en vattendroppe och bryts i en reflektion av färger. Jag försökte återskapa

den med en stark lampa, men såg ingenting.

Det här är det varmaste året hittills. Alla vet det. Och sen ett regn utan slut.

Ett spår att följa.

Föreställ dig en bit land ute i sjön.

Föreställ dig idén om en bro som inte blir byggd.

Föreställ dig en sten. Ett dött träd. Grenar spridda över marken.

Föreställ dig det som är utan värde.

Föreställ dig det som redan fanns.

Markerat med röda band.

What was already there.

Picture a lake and a trace to follow around the lake.

Picture the landscape as a memory.

Picture the landscape as a movement.

Picture the tower built for watching birds.

Picture the gras in the wind.

Picture the sound from the grass in the wind.

Picture the view from the highest point.

Picture the line that reveals where the water level used to be.

Picture pictures from the past. Mine or yours. Observations.

I saw a rainbow. Learned how white light hits a water drop, and breaks in to a reflection of colors.

I tried to imitate it with a strong lamp, but saw nothing.

This is the warmest year yet, everybody knows it. And then a never ending rain.

A trace to follow.

Picture a piece of land in the lake.

Picture the idea of a bridge that will not be built.

Picture a stone. A dead tree. Branches spread out on the ground.

Picture what is considered not to have a value.

Picture what was already there.

Marked by red ribbons.

What was already thereWhat was already thereWhat was already thereWhat was already thereWhat was already thereWhat was already thereWhat was already thereWhat was already thereWhat was already thereWhat was already there

jag vill ditt

ladda ner dokument

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47