landart.se
för medlemmar
Menu

Vad innehåller intresseanmälan?

Fråga:

Jag undrar vad intresseanmälan ska innehålla?

Svar:

2017/05/14

Info om vad intresseanmälan ska innehålla finns här (länk om det går) för (X)sites Kattegattleden och här (länk om det går) för (X)sites Sjuhäradsrundan
Men, vi vill ha:
CV inkl. för och efternamn, adress, e-post, telefonnummer, webbsida, land, stad, utbildning, bakgrund, utställningar, residens, publikationer, stipendier etc.
5-10 bilder/gestaltningar på tidigare verk (varav 1 verk med mer utförlig information om arbetsprocessen i text och bild) På varje sida med bild ska ditt namn, titel på verket, material och plats framgå.
En kort beskrivning av ditt konstnärskap (Max 500 ord)
En kort redogörelse av ditt förhållande till landskapen längst Kattegattleden resp. Sjuhäradsrundan. Om du inte har något förhållande till landskapen ska du även skriva det. (Detta är ett av kriterierna vid urvalet av konstnärer)
En kort motivering till varför du vill vara med i projektet.

FAQ

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47