landart.se
för medlemmar
Menu

deltagande konstnärer

Anpassning av Anna Gustavsson

Anna Gustavsson

Vila, väntande av Anna Widén

Anna Widén

Blickpunkt av Barbara Ekström

Barbara Ekström

Seeing Invisible Threads av Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang

Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang

På övertid av Eva Maj Eliasson

Eva Maj Eliasson

Naturen i byxor av Magnus Gramén

Magnus Gramén

Bonsai av Åsa Herrgård

Åsa Herrgård

Bottna Land Art 2010

2010 genomfördes andra utställningen av Bottna Landart. Det skedde i samarbete med KKV Bohuslän, Bottna kulturfestival och Tanums kommun. Sju konstnärer deltog, varav två var från Norge; Anna Widén och Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang och fem från Sverige; Magnus Gramén, Åsa Herrgård, Eva-Maj Eliasson, Anna Gustavsson och Barbara Ekström. Platsen var öster om Skärkäll mellan Bottna och Gerlesborg. En av de deltagande konstnärerna ledd och guidad visningar anordnades i samband vernissaget. Utställningen varade mellan 2- 18 juli men förlängdes till 2 augusti.

Bottna Land Art-grupp
Efter utställningen fortsatte arbetet i en arbetsgrupp "Bottna Land Art-grupp" bestående konstnärer från Konstnärscentrum västs styrelse, Mats Nordlund och Tomas Niklasson och konstnärer verksamma i Bottna-Gerlesborg i norra Bohuslän Catharina Göransson och Birgitta Eriksson-Fasth. Möten hölls i olika former kontinuerligt från hösten 2010 till hösten 2012. I gruppen diskuterades erfarenheter från tidigare utställningar. Samtalen gick i riktning mot hur man skulle skapa förutsättningar för arbeten som utvecklar konstformen. Resonemangen lade grunden för Bottna Land Art 2011 med Västarvet som resurs och Experimentyta 2012. Det senare kom ur frågeställningar kring vad som händer om vi skapar experimentytor i landskapet för konstnärer att arbeta på över längre tid.


Formulerandet av projektets problemställningar kommer ur våra egna erfarenheter och reflektioner som konstnärer.

 

 

relaterad

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47