landart.se
för medlemmar
Menu

deltagande konstnärer

De nyanlända av Anette Zeilon

Anette Zeilon

De som reser och de som stannar kvar av Birgitta Eriksson-Fasth

Birgitta Eriksson-Fasth

Var så god och sitt av Carina Paulsson

Carina Paulsson

Om natten lyfter handarbetet av Catharina Göransson

Catharina Göransson

Thorild i skogen av Catharina Göransson

Catharina Göransson

A Refugee For Tormented Souls av Ingrid Lindberg

Ingrid Lindberg

Varg-asyl av Lisa Larsdotter Petersson

Lisa Larsdotter Petersson

Replik av Mats Nordlund

Mats Nordlund

Landskapet i landskapet av Nike Nilsson

Nike Nilsson

Tre Trapp- objekt-alternativa vägar i naturen av Tomas Niklasson

Tomas Niklasson

Bottna Landart 2008

2007 startade Konstnärscentrum väst förberedelser inför ett (pilot-) “projekt kallat platsspecifik konst i landskapen”. Med namnet ville vi uppmärksamma platsspecifik konst i offentlig miljö i stort. Landskapen tillhör våra offentliga rum - speciellt i och med Allemansrätten. Platsspecifik konst i landskapen placerar den också i var mans vardagsmiljö.
Den första manifestationen blev utställningen Bottna Land Art 2008. Land Art-utställningen Konst på led 2003 (länk) bildade "mall" för Konstnärscentrum västs land art-projekt. En grundläggande idé med projektet var att det ska ledas av konstnärer. Formulerandet av projektets problemställningar skulle komma ur konstnärers egna erfarenheter och reflektioner. Syftet var att bereda plats för verbalisering och begreppsbildning utifrån kunskap byggd på praktik från egen konstnärlig verksamhet.

Deltagande konstnärer; Catharina Göransson, Anette Zeilon, Lisa Larsdotter-Peterson, Birgitta Eriksson-Fasth, Mats Nordlund, Ingrid Lindberg, Tomas Niklasson, Nike Nilsson, och Carina Paulsson. Sussanne Keldsen utförde ett performance: "Björk" under vernissaget.

Utställningen ägde rum i Bottna-Gerlesborg 4 - 13 juli 2008
Seminariet "Konsten i landskapet" som knöt an Land Art till Gerlesborgsskolans tradition att arbeta med landskapet som utgångspunkt hölls på Gerlesborgsskolan den 6 juli.

 

 

relaterad

video

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47