landart.se
för medlemmar
Menu

deltagande konstnärer

Det tredje landskapet – dialoger i 1:1 av Cell: Mattias Gunnarsson och Oskar Broberg

Cell: Mattias Gunnarsson och Oskar Broberg

Experimentyta 2012

I september 2011 beslöt Konstnärscentrum väst att upprätta en förstudie för ett kommande projekt med arbetsnamnet “Experimentyta för konstnärliga undersökningar i landskapet”. Catharina Göransson ledde förstudien. Syftet med Experimentyta var att följa Bottna Landart-gruppens intention att utveckla konstformen land art och utövandet av fri konst i landskapet.
r:e:s redaktion stod för dokumentation i nummer 3/12. Fyrbodals kommunalförbund finansierade förstudien.

Utgångspunkten var “Det tredje landskapet – dialoger i 1:1” Här beskrivet i presentationen på Bottna landart 2011:
“Det tredje landskapet är i första hand en fästyta för olika berättelser och möten, snarare än en skulptur.
Där finns klara spår av de tre parallella rörelser som följt oss ända sedan 2008 – den valda platsen, en
byggnadsteknik och en samarbetsinriktad arbetsmetod. I dessa rörelser låg också Det tredje landskapets
styrkor och svagheter.”

Här följer en kort sammanfattning av den praktiska konstnärliga delen av Experimentyta. med citat tagna från dokumentationen r:e 3 2012 (som finns att ladda ner och läsa här);
Konstnärsgruppen Cell (Mattias Gunnarsson och Oskar Broberg www.cellstructures.se) erbjöds att under ett år fortsätta ett arbete med verket  “Det tredje landskapet – dialoger i skala 1:1” (som var med under utställningen Bottna Landart 2011) som utgångspunkt. Verket bestod av 3 000 träläkt sammanfogad med buntband. På läkten hade deltagande ungdomar i Kulturskolans sommarskolefestival i Göteborg skrivit fortsättningen på påståendena Jag är en sån som…, Du är en sån som…, Om jag fick bestämma…, När de bestämmer…  

En arbetsprocess fortsatte nu inom ramen som pilot för Experimentyta. Som metod valde Cell att till platsen bjuda in andra konstnärer och därmed arrangera nya händelser. Först inbjuden blev skådespelaren Robert Bolin - som läste verket. Senare bjöd man Konstnärsgruppen De Luxe (som också deltog under Bottna landart 2011). De Luxe valde att svara med att uppföra ett bygge på en oväntad plats i ett helt annat landskap.

Workshop exerimentyta 8 juli 12

I samband med vernissage för Experimentyta 8 juli hölls en workshop för alla åldrar på Gerlesborgsskolan. En dokumentation med video "Om du bygger en regnbåge så följer jag med" finns här nedan.

 

 

relaterad

video

ladda ner broschyren

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47