landart.se
för medlemmar
Menu

deltagande konstnärer

 av Mats Nordlund

Mats Nordlund

 av Robert Hais

Robert Hais

Förstudie för Land Art Kattegattsleden

(X)sites Kattegattsleden 2017


Projektet (X)sites sätter med platsspecifik temporär konst fokus på landskapen efter Kattegatts kust. Kusten utgörs av många attraktiva områden som med sina olika karaktärer gör sträckan unik i Sverige. Landskapen rymmer också flera kulturella, sociala, och natur-relaterade kontexter. En social kontext är allemansrätten som gör landskapen till offentliga rum. I dessa rum finns Kattegattsleden som nu marknadsförs och ska exploateras. Såväl turister som medborgare och asylsökande kommer med (X)sites att kunna ta del av samtidskonst i våra offentliga vardagsrum snarare än konstens finrum. Nya perspektiv på Kattegatt och dess landskap kan öppnas.

 


Land Art - en publik konstform
Med konstnärliga temporära gestaltningar i landskapet uppmärksammas konsten och landskapen längs Kattegattsleden som en del av våra offentliga rum. Landskapen får tala via konstnärernas verk. Projektet (X)sites har ett värde för medborgare, turism och skapande skola. Konst-pedagogiska projekt göres med fördel i anslutning till utställningen.
På seminariet presenterar konstnär Mats Nordlund erfarenheter från tidigare land art-projekt och konstnär Robert Hais planer för land art-utställningen (X)sites 2017.

Tid och plats:
Datum: Tisdag 15 Nov
Tid: 13.00-16.00
Plats: Stadsbiblioteket Halmstad
Anmälan:kc-vast@konstnarscentrum.org (kostnadsfritt)


PROGRAM
13.00 - 13.10 Registrering och Kaffe


13.10 - 13.50 Presentation av förstudienLand Art i Halland:
Mats Nordlund om bakgrund och tidigare projekt
Robert Hais om (X)sites 2017


14.00 - 14.10 Kaffepaus


14.10 - 14 .40 Mats Nordlund och Robert Hais
om samarbeten mellan land art-projekt, kommuner och andra institutioner.
14.40 - 15.10 Video “Att se med andras ögon” från en guidad vandring i Bottna Land Art utställningen 2011 med bl.a. Västarvet, konstnärer och resentanter från kommuner.

15.10 - 15.40 Frågor och diskussion
15.40 - 16.00 Sammanfattning och avslutning

 

 

 

relaterad

ladda ner broschyren

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47