landart.se
för medlemmar
Menu

deltagande konstnärer

 av Mats Nordlund

Mats Nordlund

 av Robert Hais

Robert Hais

Förstudie för Land Art Sjuhäradsrundan

(X)sites Sjuhäradsrundan 2017

Projektet (X)sites sätter med platsspecifik temporär konst fokus på landskapen efter Sjuhäradsrundan i Ulricehamns, Tranemos och Svenljungas kommuner. Landskapen rymmer flera kulturella, sociala, och natur-relaterade kontexter. En social kontext är allemansrätten som gör landskapen till offentliga rum. Såväl medborgare som turister och asylsökande kommer med (X)sites att kunna ta del av samtidskonst i våra offentliga vardagsrum snarare än konstens finrum. Nya perspektiv på Sjuhäradsrundan och dess landskap kan öppnas.

 

SEMINARIUM

 [X]SITES

Land art - en publik konstform
Om förberedelserna inför en utställning 2017 efter Sjuhäradsrundan.

Med konstnärliga temporära gestaltningar i landskapet uppmärksammas
konsten och landskapen som en del av våra offentliga rum. Landskapen
får tala via konstnärernas verk. Projektet (X)sites har ett värde för med-
borgare, turism och skapande skola. Konst-pedagogiska projekt göres
med fördel i anslutning till utställningen.

På seminariet presenterar konstnär Mats Nordlund erfarenheter från
tidigare land art-projekt - och konstnär Robert Hais planer för land
art-utställningen (X)sites 2017. Catharina Göransson konstnär och
projektledare talar om samarbeten mellan land art-projekt, kommuner
och andra institutioner.

 

Se reportage från seminariet:                                                                                                         

www.ut.se/lokala-nyheter/kan-bli-konst-utmed-sjuharadsleden

www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=168vqfg8&gInitPage=6            

 


Tid och plats:
Datum:                  Fredag 21 Okt
Tid:                         09.00-12.00
Plats:                     Folkets hus, Ulricehamn
Anmälan:              kc-vast@konstnarscentrum.org (kostnadsfritt)

PROGRAM
  9.00  -  9.10    Registrering och Kaffe
  9.10 - 10.00   Presentation av förstudien Land Art i Boråsregionen: Mats Nordlund om bakgrund och tidigare projekt Robert Hais om (X)sites 2017
 
 9.50  -  10.10  Kaffepaus

10.10 - 10.50  Catharina Göransson konstnär och projektledare Om samarbeten mellan land art-projekt, kommuner och  andra  institutioner.

10.50 - 11.25  Video “Att se med andras ögon” från en guidad vandring i Bottna Land Art utställningen 2011 med bl.a. Västarvet  konstnärer och resentanter från kommuner.

11.25 - 11.50  Frågor och diskussion
11.50 - 12.00  Sammanfattning och avslutning

 

 

 

relaterad

ladda ner broschyren

ladda ner dokument

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47