landart.se
för medlemmar
Menu

deltagande konstnärer

Muhammed Ali

Muhammed Ali

Annelie Nilsson

Anna Örtemo

Ola Nilsson

Ryszard Litwiniuk

Ryszard Litwiniuk

Ryszard Litwiniuk

ÅSA FRANKENBERG

Anna Smillidotter

Ingrid Ogenstedt

Aski Dahl

Mariano Leon

Roger Rigorth

Roy Staab

(X)sites Kattegattleden 2018

(X)sites Kattegattleden 2018 blir en utställning med platsspecifik konst utefter Kattegattleden. Vernissage 29 juni. Konstnärerna kommer till platserna 18 maj och på börjar arbetet 11 juni. Varje plats har en historia och under tiden mellan 18 maj och 11 juni kommer platserna att uppmärksammas med publika arrangemang.

Efter 28 juni kommer konstnärerna presentera sina verk med text, bild och video via ikonerna här till vänster här, på denna webbadress.

Intill varje konstverk utefter leden kommer en (X)sites-stolpe att monteras. Där finns en kort info om verket, och en QR-kod som leder till konstnärens presentation här, på denna webbadress. (Koden läsas av med en smart-phone).

Åsa Frankenberg www.asafrankenberg.net

Anna Smillidotter www.smillidotter.com

Roy Staab Roystaab.blogspot.com

Anna Örtemo www.annaortemo.se

Mariano Leon

Aski Dahl www.askidahl.com

 

(X)sites koncept

(X)sites är utställningar med platsspecifik temporär konst (Land Art) i landskapen efter cykellederna Kattegattleden och Sjuhäradsrundan. (X) står för det vi inte vet, sites står för platser. Projektet präglas i alla dess delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapen

Bakgrund

Konstnärscentrum Väst arrangerar (X)sites Sjuhäradsrundan i samarbete med Kattegattleden, Region Halland, Region Skåne, och kommunerna Kungsbacka, Falkenberg, Halmstad, Laholm, Ängelholm, Höganäs och helseingborgs kommuner. Projektet medfinansieras också av Postkodlotteriets kulturstiftelse, Kulturrådet. Vi samarbetar även med Kulturmiljö Halland, Isildur Bane, Begrepppsverkstan och Konstitutet.

Konstnärscentrum väst

Konstnärscentrum väst är en konstnärsdriven organisation med uppdrag från Kulturrådet att verka för kompetens-höjande arbets- och inkomsttillfällen till yrkesverksamma konstnärer. För vidare information se: Kc-väst eller Konstnarscentrum.

Kattegattleden

Vidare information om ledens estetiska värden kan ses på:

Google Maps

Kattegattleden.se

Fmis.raa.se (Kulturhistoria)

relaterad

video

ladda ner broschyren

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47