landart.se
för medlemmar
Menu

deltagande konstnärer

Wolfgang Richter

Wolfgang Richter

Wolfgang Richter

Wolfgang Richter

Wolfgang Richter

Wolfgang Richter

Wolfgang Richter

Jasmine Cederqvist

Karin van der Molen

Gertrud Alfredsson

Anna + Mikael Rofka

Rumen Dimitrov

(X)sites Kattegattleden

(X)sites Kattegattleden

(For english text please click here)

Aktuellt

Arbetsperioden för konstnärerna som deltar i (X)sites Kattegattleden har börjat. Konstnärerna kommer att arbeta med sina platser fram till 4 augusti. Vernissage 5 augusti.
Konstnärernas presentationer av sina verk kommer att finnas på landart.se

Konstnärerna och platserna

Kungsbacka
1. Segerberg + Sverdrup Sweden
Söder om Särö, Prosten Cullbergs väg
2. Simon Gran Danielsson Sweden
Vallda 1 Prästens Hälsokälla
3. Rumen Dimitrov Bulgaria
Teaterparken (Centrum)
 
Varberg
1. Jasmine Cederqvist Sweden
Åkloster broar
57.227393, 12.213938
2. Buntrock + Nordiek Germany
Östra Hamnen 1 (Centrum)
57.111340, 12.247170
3. Gunilla Bandolin Sweden
Varberg Träslöv s:9
57.043833, 12.282456

Falkenberg
1. Wolfgang Richter Austria
Skrea Strand 1
2. Maja Spasova/UK
Bobergs Kraftstation
3.Muhammad Ali Syria
 Ugglarp

Halmstad
1. Czekalska+Golec Polen
Tylösand
2. Rita Winde Sweden
Österskans
3 Mikael Eriksson Sweden
Gullbranna Observatorium

Båstad
Karin van der Molen, Holland
 1. Grevie

Höganäs
1. Anna + Mikael Rofka Ukraine/Germany
Torbjörn Limé + Jukka Värelä Sweden
Gertrud Alfredsson Sweden
Invallningen

Ängelholm
1. Anna Asplind Sweden
Joachim Jacob Germany
Ida Bentinger Sweden
Blocklinjen

Helsingborg
1. Shilpa Joglekar India
Jacob Oredsson Sweden
Chun Lee Wang Gurt Sweden
Kulla Gunnarstorp

Forum, från och med 5 augusti: Visningar, Happenings, Workshops

Guidade visningar med samtal, happenings och works-hops för alla åldrar kommer att äga rum under utställningsperioden

Forum syftar till att aktivt skapa möten mellan publiken/allmänheten - inkl. barn och unga/turister och nyskapad platsspecifik samtidskonst. Konsten kommer - speciellt ur ett allemansrätts-perspektiv - att bokstavligt placeras mitt i samhället. Den sätter fokus på landskapen och med det vår offentliga miljö. Konsten tilltalar publiken genom konstnärliga förhållningssätt. Konstnärliga förhållningssätt öppnar upp för nya perspektiv, nya “glasögon” att se igenom och kan stimulera ett kritiskt tänkande.

Mer information om tider & platser för visningarna, happenings och workshops kommer att publiceras på denna webplats.

Bakgrund

Konstnärscentrum Väst arrangerar (X)sites Kattegattleden i samarbete med Region Halland, Region Skåne, Västra Götalands Regionen, kommunerna Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Båstad, Höganäs, Ängelholm och Helsingborg.

Konstnärscentrum väst

Konstnärscentrum väst är en konstnärsdriven organisation med uppdrag från Kulturrådet att verka för kompetens-höjande arbets- och inkomsttillfällen till yrkesverksamma konstnärer.

Kattegattleden

Kattegattleden är en nationell cykelväg på sammanlagt 370km från norr till söder. Områdena längs vägen varierar från stora öppna naturliga platser till urbana landskap. Vidare information om ledens estetiska värden kan ses på:

Google Maps

Kattegattleden.se

Fmis.raa.se(Kulturhistoria)

Sponsorer

Beijer Byggmaterial i Ängelholm , Dan Pulsson säljare har sponsrat deltagande konstnärer.

 


English text

Current

The work period for the artists participating in (X) sites  Kattegattleden has begun. The artists will work with their seats until August 4. Vernissage August 5th.
The artists' presentations of their works will be available on landart.se

Artists and their sites

Kungsbacka:
1. Segerberg + Sverdrup Sweden
Söder om Särö, Prosten Cullbergs väg
2. Simon Gran Danielsson Sweden
Vallda 1 Prästens Hälsokälla
3. Rumen Dimitrov Bulgaria
Teaterparken (Centrum)
 
Varberg:
1. Jasmine Cederqvist Sweden
Åkloster broar
2. Buntrock + Nordiek Germany
Östra Hamnen 1 (Centrum)
3. Gunilla Bandolin Sweden
Varberg Träslöv s:9

Falkenberg:
1. Wolfgang Richter Austria
Skrea Strand 1
2. Maja Spasova/UK
Bobergs Kraftstation
3.Muhammad Ali Syria
 Ugglarp

Halmstad:
1. Czekalska+Golec Polen
Tylösand
2. Rita Winde Sweden
Österskans
3 Mikael Eriksson Sweden
Gullbranna Observatorium

Båstad, Grevie:
1. Karin van der Molen, Holland

Höganäs:
1. Anna + Mikael Rofka Ukraine/Germany
Torbjörn Limé + Jukka Värelä Sweden
Gertrud Alfredsson Sweden
Invallningen

Ängelholm:
1. Anna Asplind Sweden
Joachim Jacob Germany
Ida Bentinger Sweden
Blocklinjen

Helsingborg:
1. Shilpa Joglekar India
Jacob Oredsson Sweden
Chun Lee Wang Gurt Sweden
Kulla Gunnarstorp

Forum, from 5 augusti: Guided tours, Happenings, Workshops

Guided tours, happenings and workshops of all ages will take place during the exhibition period.

Forum aims to actively create meetings between the public, tourists and innovative site-specific contemporary art. The art comes - especially from Allemansrättens perspective - literally placed in the middle of society. It focuses on the landscape and with our public environment. The art appeals to the audience through artistic approaches. Artistic approach opens up for new perspectives, new "glasses" to look through and can stimulate critical thinking.

More information about times & places for guided tours, happenings and workshops will further on be published on this site.

Background

Konstnärscentrum Väst (Art-centre west region) arranges the project (X)Sites Kattegattleden in collaboration with Region Halland, Region Skåne, Västra Götalands-Regionen, the municipalities Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Båstad, Höganäs, Ängelholm och Helsingborg.

Konstnärscerntrum väst

Konstnärscentrum väst is an artist run organisation, with funding from the Swedish Arts Council, to work for improving skills and new artistic opportunities for professional artists in Sweden.

 

 

Kattegattleden

The national cycling path is 370km form north to south. The areas along the path varies from aesthetically broad natural sites to urban landscapes. A number of areas throughout the path embedded in rich historical contexts through contemporary ongoing developing sites.Information on the aesthetics of the landscapes along the path can be viewed on:

Google Maps

Kattegattleden.se

Fmis.raa.se (cultural history/excavation)

(X)sites Kattegattleden(X)sites Kattegattleden(X)sites Kattegattleden(X)sites Kattegattleden(X)sites Kattegattleden(X)sites Kattegattleden(X)sites Kattegattleden(X)sites Kattegattleden

relaterad

ladda ner dokument

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47