landart.se
för medlemmar
Menu

deltagande konstnärer

Sara Lännerström

Nisrine Boukhari

Kerstin Dahl- Norén

Rezan Arab

Patrik Qvist

Greger Ståhlgren

Hannah Streefkerk

(X)sites Sjuhäradsrundan 2017

for English, please click here

(X)sites Sjuhäradsrundan

Utställningen (X)sites Sjuhäradsrundan med alla konstverk finns nu på plats i landskapen längs Sjuhäradsrundan. Konstnärernas presentationer av sina verk finns via ikonerna här till vänster.
Intill varje konstverk finns en röd (X)sites-stolpe. Där finns en kort info om verket, och en QR-kod som leder till konstnärens presentation på landart.se. Koden läsas av med en smart-phone.

(X)sites koncept

(X)sites är utställningar med platsspecifik temporär konst (Land Art) i landskapen efter cykellederna Kattegattleden och Sjuhäradsrundan. (X) står för det vi inte vet, sites står för platser. Projektet präglas i alla dess delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapen.

Konstnärerna och platserna

1. Kerstin Dahl-Norén
Sjöträdgården, Ulricehamn
57.788958, 13.407397

2. Greger Ståhlgren, Marbäck Ulricehamn
Gamla järnvägs-tunneln
57.760876, 13.399147

3. Hannah Streefkerk
Cabinet of natural memories
Järnvägsbanken i Marbäcksviken Ulricehamn
57.731338, 13.409749

5. Nisrine Boukhari
Phantasmagoria
Vid Tranemosjön i Tranemo
57.486729, 13.346006

4. Rezan Arab
Going with the wind
Väveriet Uddebo Tranemo 

57.472755, 13.265345


6. Patrik Qvist
Slow Shoot
Norr om Svenljunga
57.586631, 13.123533

7. Sara Lännerström
Heart of gold
Nära Svenljunga
57.504044, 13.097511

8. Marie Gayatri (fr.o.m. 12 aug)
Meetingpoint
Kalv
57.243701, 13.079261

Forum: Visningar, Happenings, Workshops

Forum är guidade visningar med samtal, happenings och works-hops för alla åldrar. Forum syftar till att aktivt skapa möten mellan publiken/allmänheten - inkl. barn och unga/turister och nyskapad platsspecifik samtidskonst. Konsten kommer - speciellt ur ett allemansrätts-perspektiv - att bokstavligt placeras mitt i samhället. Den sätter fokus på landskapen och med det vår offentliga miljö. Konsten tilltalar publiken genom konstnärliga förhållningssätt. Konstnärliga förhållningssätt öppnar upp för nya perspektiv, nya “glasögon” att se igenom och kan stimulera ett kritiskt tänkande.

Program:


Sö 6/8
Vernissage. Guidad tur och samtal på platserna för konsten med konstnärerna och kulturhistoriker Stig Swedberg. 10.00 i Sexdrega & Svenljunga vid Sara Lännerström och Patrik Qvists verk. 11.30 vid Rezan Arabs och Nisrine Boukharis verk i Uddebo /Tranemo. 14.00 i Ulricehamn vid Kerstin Dahl-Noréns verk.

Lö 12/8
Kalvfestivalen 10.00 - 12.00 Presentation av (X)sites Sjuhäradsrundan och samarbetet med Mikael Bojéns “Ljudkonst i Sjuhärads och Kalvfestivalen. Invigning av Marie Gayatris land art-verk.

Lö 19/8
Guidad tur på platserna för konsten med kulturhistoriker Stig Swedberg och konstnärerna Hannah Streefkerk och Greger Ståhlgren i Ulricehamn/Marbäck.

Lö 2/9
Tranemo, Performance med Martina Öhrling och Jan Rådvik möter Nisrine Boukharis verk Phantasmagoria" 14.30
Uddebo, Workshop - landart med Karl Chilkott 11.00 - 14.00 samling vid Rezan Arabs verk "Going with the Wind"
I samband med Cykel och vandringsfestival

Lö 9/9
Ulricehamn, järnvägstunneln i Marbäck
Quarttango / Musik: David Sperling Bolander, Laszlo Bozsodi
Jonas Franke-Blom och Jorge Alcaide möter Greger Ståhlgrens verk Nocturne. kl:13.00

Lö 23/9
Happening; Clownfrekvenser besöker Svenljunga.
Med clownerna Johannes Fuchs & Kristin Rode

Lö 7/10
Workshop - prova-på-landart. Ulricehamn,
i samband med Folkhälsoveckan

Bakgrund

Konstnärscentrum Väst arrangerar (X)sites Sjuhäradsrundan i samarbete med Västra Götalandsregionen, Sjuhärads kommunalförbund och kommunerna Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga. Projektet medfinansieras också av Postkodlotteriets kulturstiftelse, Kulturrådet, GIBCA Extended. Vi samarbetar även med Ljudkonst i Sjuhärad, Kalvfestivalen, Kulturlandskapet, Begrepppsverkstan och Konstitutet.

Konstnärscentrum väst

Konstnärscentrum väst är en konstnärsdriven organisation med uppdrag från Kulturrådet att verka för kompetens-höjande arbets- och inkomsttillfällen till yrkesverksamma konstnärer. För vidare information se: kc-vast.se eller konstnarscentrum.org

Sjuhäradsrundan

Vidare information om ledens estetiska värden kan ses på:

Google Maps

Cykelledensjuharadsrundan.se

Fmis.raa.se (Kulturhistoria)


English version

(X)sites Sjuhäradsrundan

The exhibition with all the art works is now in place in the landscape along the Sjuhäradsrundan.
The artists' presentations of their works can be found through the icons on your left.
Next to each art work in the landscape there is a red (X)sites post. On that, there is a short information about the work, and an QR code that leads to the artist's presentation on landart.se. The code can be read on site by a smart phone.

(X)sites concept

(X)sites Sjuhäradsrundan is exhibitions with site-specific temporary artworks along the Sjuhäradsrundan och Kattegattleden cyclingpath. (X) stands for the unknown within mathematics and relates to the exploration of the sites. The project, with all its different parts, is characterized by exploratory or investigative aspects, that spans from the artistic processes with the sites through the public encounters with the art and the landscapes.

Artists and their sites

1. Kerstin Dahl-Norén
Sjöträdgården, Ulricehamn
57.788958, 13.407397

2. Greger Ståhlgren, Marbäck Ulricehamn
Gamla järnvägs-tunneln
57.760876, 13.399147

3. Hannah Streefkerk
Cabinet of natural memories
Järnvägsbanken i Marbäcksviken Ulricehamn
57.731338, 13.409749

5. Nisrine Boukhari
Phantasmagoria
Vid Tranemosjön i Tranemo
57.486729, 13.346006

4. Rezan Arab
Going with the wind
Väveriet Uddebo Tranemo 

57.472755, 13.265345


6. Patrik Qvist
Slow Shoot
Norr om Svenljunga
57.586631, 13.123533

7. Sara Lännerström
Heart of gold
Nära Svenljunga
57.504044, 13.097511

8. Marie Gayatri (from 12 aug)
Meetingpoint
Kalv
57.243701, 13.079261

Forum: Guided tours, Happenings, Workshops

Guided tours with talks, happenings and workshops for all ages will take place during the exhibition.
Forum aims to actively create meetings between the art public and newly created site-specific contemporary art. The art - especially from an "Allemansrättens" (Freedom to roam) perspective - will be literally placed in the middle of society. It focuses on the landscape and our public environment. The art appeals to the audience through artistic approaches. Artistic approach opens up for new perspectives, new "glasses" to look through, and can stimulate your critical thinking.

Background

Konstnärscentrum Väst (Art-centre west region) arranges the project (X)Sites Kattegattleden in collaboration with Sjuhärad kommunalförbund,  the municipalities Ulricehamn, Tranemo and Svenljunga (X)sites also get financial support from Postkodlotteriets kulturstiftelse, Kulturrådet and GIBCA Extended. We collaborate as well with Ljudkonst i Sjuhärad, Kalvfestivalen, Kulturlandskapet, Begrepppsverkstan and Konstitutet.

Konstnärscentrum väst

Konstnärscentrum väst is an artist run organisation, with funding from the Swedish Arts Council, to work for improving skills and new artistic opportunities for professional artists in Sweden.

Sjuhäradsrundan

Information on the aesthetics of the landscapes along the path can be viewed on:

Google Maps

Cykelledensjuharadsrundan.se

Fmis.raa.se

(X)sites Sjuhäradsrundan 2017(X)sites Sjuhäradsrundan 2017(X)sites Sjuhäradsrundan 2017

relaterad

ladda ner dokument

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47