landart.se
för medlemmar
Menu

Application X-sites 2018

open call

For more info on the open call click on the icon to download the application. Below a film about (X)sites 2018.

Om konstnarscentrum

Konstnärscentrum väst som driver landart.se är en konstnärsdriven förening som organiserar yrkesverksamma konstnärer. Vi ingår i den rikstäckande organisationen Konstnärscentrum.

Konstnärscentrum väst omfattar Västra Götalandsregionen, Region Halland, och Jönköpings län. Vårt uppdrag är arbetsförmedlande och består av att förmedla konst och konstnärer för varierande projekt och konstnärlig berikning.

Vår målsättning är att konstnärskåren tillvaratas som en resurs för reflektion och byggande av gemenskaper i samhället, med konsten i fokus. Genom kontinuerlig dialog med organisationer, myndigheter och privata aktörer är vi med och påverkar den samtida konstdebatten i positiv riktning i Västsverige.

Vi interagerar med den samtida konstscenen genom att bland annat driva egna diskussions- och konstprojekt. Kc-väst har ambitionen att alla våra medlemmar och konstnärskåren som helhet ska kunna försörja sig inom fältet.
Vi arbetar med rådgivning i frågor kring gestaltningsprocesser bl.a. gentemot kommuner.

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47