landart.se
för medlemmar
Menu

places and artists X-sites 2019

participants and places 2019

For more info about the participants and places for 2019 please click on the icon to download the file.

Vad är landart?

Land art är en konstform som startade i USA under 60-talet bl.a. som ett ställningstagande mot ett kommersialiserat konstliv. Utövare av konstformen avvisade kommersiella konstgallerier och utvecklade istället egna - ofta monumentala - konstprojekt ute i landskap.

Begreppet land art är besläktat med jordkonst (earth work, earth art) och platsspecifik konst (site specific art, environmental art). Jordkonst grundar sig i att främst använda sig av material som man finner på platsen för att uppföra verket. Platsspeciefik konst utgår från att ta en plats i anspråk och med en gestaltningsprocess förändra karaktären på platsen. Inom begreppet land art läggs här, under landart.se, temporär eller förgänglig platsspecifik konst, både verk som gjorts av material man finner på platsen och verk som med tillfört material monterats på plats - i något landskap. Landskapen kan betecknas som kontiniuum, dvs ett landskap övergår i ett annat vilket då även innefattar stadslandskap.

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47